خرید رتبه5آب وتاسیسات تهران و شهرستان

  • 11 ماه پیش در تهران, تهران
  • 151 بازید
09120487XXX
  • قیمت
  • کد آگهی 2939
  • دسته بندی شرکت پیمانکاری

توضیحات

خرید وفروش رتبه آماده پیمانکاری خرید وفروش رتبه های آماده ساختمان،راه،آب،برق وتاسیسات 5و4و3و2و1 خریدار رتبه های آماده با قیمت مناسب از سراسر کشور خرید و فروش رتبه و یا گرید های 2و3و4و5 راه وترابری،ساختمان یا ابنیه،تاسیسات،آب وکشاورزیواگذاری مجوز رتبه یا گرید شرکتهای پیمانکاری در زمان کوتاه جهت شرکت در مناقصه نقل وانتقال سهام،سهامداران همراه با مفاصا حساب مالیاتی و بیمه بدون هیچگونه بدهی چنانچه بدنبال مشتری برای فروش و یا واگذاری گرید های پیمانکاری خود می باشید در زمان بسیار کوتاه این کار را برای شما انجام میدهیم فروشانواع رتبه در زمینه های زیر(آب،ابنیه،راه،تاسیسات،) با قیمت مناسب ، اخذ انواع رتبه پایه5(آب،ابنیه،راه،تاسیسات)به نام شرکت شما خرید شرکت رتبه5 خرید شرکت رتبه5ابنیه خرید شرکت رتبه5راه خرید شرکت رتبه5تاسیسات خرید شرکت رتبه5نیرو خرید شرکت رتبه5کشاورزی خرید شرکت رتبه5نفتوگاز خرید شرکت رتبه5تاسیسات خرید شرکت رتبه5راه وابنیه خرید شرکترتبه5ابنیه تاسیسات رتبه5ابنیه تاسیسات خرید شرکت ثبت شده شرکت آماده خرید و واگذاری رتبه5 خرید شرکت رتبه2ابنیه فروش شرکت رتبه2ابنیه 4تاسیسات فروش شرکت رتبه1راه فروش شرکت رتبه1ابنیه فروش شرکت رتبه3راه فروش شرکت4راه فروش شرکت4ابنیه

در مورد این نقد و بررسی بگذارید

  • کیفیت
  • قیمت
  • خدمات