خرید شرکت های مشاور و پیمانکاری

  • 9 ماه پیش در اردبیل, اردبیل
  • 172 بازید
09120061XXX
  • قیمت
  • کد آگهی 3144
  • دسته بندی ساختمان

توضیحات

خرید شرکت های پیمانکاری و مشاور
خرید رتبه 5 ابنیه ساختمان
خرید رتبه 5 راه و ترابری
خرید رتبه 5 آب و ابنیه
خرید رتبه 5 ابنیه نیرو
خرید شرکت های رتبه دار
خرید شرکت در اهواز
خرید شرکت در تهران
خرید شرکت پیمانکاری آماده

در مورد این نقد و بررسی بگذارید

  • کیفیت
  • قیمت
  • خدمات