فروش رتبه راه و ساختمان

  • 9 ماه پیش در تهران, تهران
  • 158 بازید
09120487XXX
  • قیمت
  • کد آگهی 3080
  • دسته بندی شرکت پیمانکاری

توضیحات

واگذاری رتبه راه و ساختمان در پایه 5
دارای 4 سال اعتبار کامل با شرایط عالی
رتبه آب و راه، راه، ساختمان و …
کلیه رشته های پیمانکاری به صورت تک رشته و دو رشته با شرایط مختلف و قیمتهای بسیار عالی بدون هیچگونه کارکرد و بدهی

راه/راه و ابنیه/شرکت راه و ابنیه/شرکت راه/رتبه راه و ابنیه/گرید راه و ابنیه/رتبه 5 راه و ابنیه/گرید راه/رتبه5 راه و ابنیه/رتبه5 راه/رتبه 5 راه و ابنیه/رتبه 5راه و ابنیه/شرکت رتبه5 راه و ابنیه/شرکت گرید 5 راه و ابنیه/گرید 5راه و ابنیه/گرید5راه و ابنیه/رتبه5راه و ابنیه/گرید 5 راه/

در مورد این نقد و بررسی بگذارید

  • کیفیت
  • قیمت
  • خدمات