فروش شرکت ثبت ساجار

  • 11 ماه پیش در تهران, تهران
  • 156 بازید
09120576XXX
  • قیمت
  • کد آگهی 2921
  • دسته بندی شرکت پیمانکاری

توضیحات

((فروش و خرید شرکت ثبت شده در سامانه ))

{ظـرفیـت کـامـل و صدور جدید }

{تهران }

{وکالت مهندس}

{بدون کارکرد}

{بدون بدهی}

{ثبت شهرستان}

{قابل انتقال به تهران}

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

………………………………………….

رتبه 5 ابنیه

رتبه 5 راه

رتبه 5 ابنیه و راه

رتبه 5 نفت و گاز

رتبه 5 نیرو

رتبه 5 تاسیسات

رتبه 5 کشاورزی

رتبه 5 راه وتاسیسات

رتبه 5 آب وابنیه

رتبه 5 راه و آب

در مورد این نقد و بررسی بگذارید

  • کیفیت
  • قیمت
  • خدمات